Wielkie sukcesy zaczynają się od małych pomysłów. Twórcom firmy ALTAS towarzyszyła idea budowania platformy komunikacji między biznesem a nauką.

Celem ALTAS jest praca na rzecz zwiększenia dostępu do nowej wiedzy użytecznej technologicznie i wdrożeniowo. Dzięki popularyzacji komercyjnych korzyści wynikających z inwestowania w badania i rozwój, istotnie wpływamy na wzrost konkurencyjności polskiej nauki i zwiększenie jej roli na świecie, codziennie przyczyniając się do wzrostu wskaźnika przedsiębiorczości.

Innowacyjność, jakość i profesjonalizm – to wartości, które określają kim jesteśmy i co chcemy robić. Nasza firma dostarcza na rynek lokalny i ogólnokrajowy profesjonalne usługi badawcze i doradcze, poszerzając możliwości inwestycyjne przedsiębiorców, wspierając ich rozwój i kształtując pozytywny wizerunek polskiego biznesu.

W firmie ALTAS koncentrujemy się na rozwojowych projektach, których motorem wzrostu są innowacje i nowe technologie. Zapraszamy do współpracy także jednostki naukowe, działające na rzecz rozwoju produktów, procesów i technologii w różnych branżach przemysłu.


Doskonalimy nasze zasoby i rozwijamy usługi, aby być najlepszym partnerem dla klientów z całego kraju. ALTAS zaopatruje inwestorów i kreatorów innowacji w rozwiązania niezbędne do budowania i prowadzenia nowego biznesu. Zajmujemy na tym polu bardzo dobrą pozycję i jesteśmy zawsze o krok przed nasza konkurencją.


Łączymy siły nauki i biznesu, aby w pełni pokazać i wykorzystać potencjał oraz możliwości polskich inwestorów. Jako innowator w działalności Business 2 Science jesteśmy istotnym elementem współczesnej, rozwijającej się gospodarki. To właśnie nasz pionierski duch uczynił z naszych klientów liderów w swoich branżach.